Javna ponuda za zajedničku prodaju akcija preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. na snazi

29. нов. 2004.
Komisija za hartije od vrednosti donela je Rešenja Br. 4/0-32-1260/32-04 od 25. novembra 2004. godine kojim se ponavlja postupak u kome ponudioci " FPP BALKAN LIMITED" Cayman Islands, "APURNA" France, i PIVOVARNA LAŠKO D.D. Laško, mogu podneti svoje ponude o promeni uslova ponude u postupku preuzimanja akcija Akcionarskog društva "Knjaz Miloš" Aranđelovac do 06.12.2004 god.do 12. časova.

Ponavljanje postupka preuzimanja akcija preduzeća, prema rešenju Komisije za hartije od vrednosti, podrazumeva da su sve pravne radnje preduzete do 15.11.2004. god. ostale na snazi, uključujući i Javnu ponudu za zajedničku prodaju akcija Akcionarskog društva "Knjaz Miloš" Aranđelovac, koja je objavljena dana 29. septembra 2004. godine u dnevnom listu "Politika".

U vezi sa tim Agencija za privatizaciju i Akcijski fond saopštavaju da u svemu ostaju pri uslovima iz Javne ponude za zajedničku prodaju akcija Akcionarskog društva "Knjaz Miloš" Aranđelovac
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива