Pokretanje postupka restrukturiranja "GOŠA-ZAJEDNIČKI POGONI", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom, Smederevska Palanka

26. нов. 2004.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS" broj 1/02), a u vezi Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja "GOŠA-ZAJEDNIČKI POGONI", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom, Smederevska Palanka, ul. Industrijska br.70. broj R-42/04-ED od 15.11.2004. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije
"GOŠA-ZAJEDNIČKI POGONI", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom, Smederevska Palanka, ul. Industrijska br.70.

Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja, "GOŠA-ZAJEDNIČKI POGONI", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom, Smederevska Palanka, ul. Industrijska br.70
radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 1. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  • Firma subjekta "GOŠA-ZAJEDNIČKI POGONI", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom, Smederevska Palanka, ul. Industrijska br.70
  • Sedište i adresa: 26000 Smederevska Palanka, Industrijska br.70
  • matični broj: 07264542
  • naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja veznih elemenata , vučenih proizvoda, lanaca i opruga, 28740
  • ime i prezime direktora: Božidar Glišić
  • oblik organizovanja: društveno preduzeće
  • telefon i faks: 026/321-840
  • broj žiro računa: 355-1024563-78, Vojvođanska banka, filijala Smederevska Palanka

 2. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica sa stanjem na dan objavljivanja oglasa o pokretanju postupka restrukturiranja u dnevnom listu "Politika".
 3. Prijava potraživanja dostavlja se licu za prijem i kontakt Kosti Dragićeviću, tel: 026/321-840, na adresu: "GOŠA-ZAJEDNIČKI POGONI", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom, Smederevska Palanka, ul. Industrijska br.70, radnim danom od 7:00 do 15:00 časova lično ili poštom, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način i u navedenom roku, ne mogu se namiriti.
Преузмите
ГОША ХОЛДИНГ
Стечај

ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА АД

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива