Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije paket od 41,28% akcija preduzeća Knjaz Miloš a.d. deponuju na depo račun ponuđača Apurna

19. нов. 2004.
Polazeći od zakonskih ovlašćenja i obaveza Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda Republike Srbije, kao i pažljivom analizom svih prispelih ponuda, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond su doneli odluku o deponovanju svojih akcija na depo račun ponuđača Apurna.

U donošenju svoje odluke, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond su se rukovodili sledećim aspektima:

1. Strateški značaj preduzeća Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac, je značajan ne samo za Aranđelovac, već i za Republiku Srbiju. Smatramo da iz tih razloga je potrebno imati strateškog partnera kao većinskog vlasnika koji će omogućiti stabilnost proizvodnje, širenje asortimana proizvoda kao i korišćenje kanala prodaje strateškog partnera radi realizacije prodaje na stranim tržištima u većem obimu od do sada ostvarenog od strane samog preduzeća Knjaz Miloš. Osim toga, smatramo da dugogodišnje iskustvo i rezultati Danone Grupe u delatnosti kojom se bavi Knjaz Miloš, jeste garancija da će Knjaz Miloš imati punu podršku Danone grupe u realizaciji regionalne ekspanzije preduzeća Knjaz Miloš.

2. Investicionim programom ponudioca koji garantuje direktne inostrane investicije u iznosu od 20 miliona evra u prvoj godini. Agencija za privatizaciju i Akcijski fond smatraju da će Danone Grupa činjenicom da se njene akcije kotiraju na berzama u zemljama zapadne evrope garantovati ispunjenje izjava koje su date u okviru Javne ponude za preuzimanje. Agencija za privatizaciju i Akcijski fond će, ukoliko ponuda za preuzimanje uspe, pratiti dalji razvoj kompanije Knjaz Miloš i javno reagovati prema inostranoj poslovnoj javnosti u slučaju neispunjenja preuzetih obaveza po osnovu investicionog programa.

3. Socijalnim programom koji je definisan Javnom ponudom za preuzimanje i to posebno imajući u vidu rokove za regulisanje viška radnika u preduzeću. Posebno smo uzeli u obzir situaciju u kojoj se investitor obavezuje da neće otpuštati radnike u naredne tri godine. Osim toga, smatramo da će realizacija bonus programa iz profita imati pozitivne finansijske efekte na samu privredu u Aranđelovcu i u neposrednom okruženju. Takođe, smatramo da će primena stambenih programa imati pozitivne efekte na razvoj i drugih grana industrije u tom regionu.

Iz gore navedenih razloga, smatramo da je naša odluka, kao pojedinačnog akcionara preduzeća Knjaz Miloš isključivo bazirana na strateškim činjenicama koje su bitne za dalji razvoj kako samog preduzeća, tako i države u celini.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива