Saopštenje Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda Republike Srbije povodom odobrenih ponuda za preuzimanje akcija preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. iz Aranđelovca

16. нов. 2004.
Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije, po razmatranju konačnih ponuda ponudilaca podnetih Komisiji za hartije od vrednosti 15. septembra 2004.godine, konstatuju da nijedna od konačnih ponuda ne ispunjava uslove (1-5) Javne ponude za zajedničku prodaju akcija preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. iz Aranđelovca, objavljene 29.septembra 2004.godine u dnevnom listu Politika.

Shodno tome, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije obaveštavaju pojedinačne akcionare preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. iz Aranđelovca da se pridruženi paket akcija za zajedničku prodaju razdružuje.

U tekstu Javne ponude između ostalog, navodi se:
Ukoliko je upućeno više ponuda za preuzimanje koje ne ispunjavaju uslove (1-5) ove Javne ponude, Akcijski fond će, u roku od dva dana nakon otvaranja zapečaćenih ponuda i izdavanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti za iste, javno saopštiti da nisu ispunjeni uslovi iz ove Javne ponude i razdružiti paket akcija radi ostavljanja mogućnosti pojedinačnim akcionarima da se individualno izjasne o navedenim ponudama, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Agencija za privatizaciju i Akcijski fond će, kao najveći pojedinačni akcionar preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. iz Aranđelovca, narednih dana razgovarati sa svim ponudiocima pojedinačno radi razjašnjenja svih elemenata ponuda za preuzimanje.

Agencija za privatizaciju i Akcijski fond konstatuju da je kvalitet prispelih ponuda na značajno višem nivou, kako po ponuđenim pojedinačnim cenama po akciji, tako i investicionom i socijalnom programu. Ponuđene cene po jednoj akciji u prethodnom postupku kretale su se u rasponu od 15.000 – 17.200 dinara. Ponude koje su podnete Komisiji za hartije od vrednosti 15.septembra 2004. imaju cenu po jednoj akciji u rasponu od 17.500 – 23.000 dinara.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива