Izmenu javnog poziva za učešće na javnoj aukciji radi prodaje kapitala, odnosno imovine DP "FADAP" , VRDNIK

11. нов. 2004.
Na osnovu člana 5. stav 3. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS", broj 45/01, 45/02 i 19/03), Agencija za privatizaciju objavljuje
Izmenu javnog poziva za učešće na javnoj aukciji


pod šifrom 151104-1227p organizovanoj radi prodaje kapitala, odnosno imovine
Društvenog preduzeća "FADAP" fabrika za proizvodnju delova, alata i pribora alatnih mašina, VRDNIK

1. Polazeći od ovlašćenja iz Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" 13.10.2004. godine, na osnovu koga se datum održavanja aukcije i rok za prijavu može, po potrebi, da izmeni, Agencija za privatizaciju obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica o izmeni datuma, mesta i vremena održavanja javne aukcije.
2. Javna aukcija radi prodaje kapitala, odnosno imovine Društvenog preduzeća "FADAP" fabrika za proizvodnju delova, alata i pribora alatnih mašina, VRDNIK pod šifrom 201204-1227p, održaće se dana 20.12.2004. godine, na adresi: Novi Sad, JP Sportsko poslovni centar Vojvodina-SPENS u 11:00 časova. Registracija učesnika održaće se na istoj adresi dana 20.12.2004.godine od 09:00 do 10:50 časova.
3. Rok za otkup aukcijske dokumentacije je do 09.12.2004 do 17:00 časova
4. Rok za podnošenje prijave je 10.12.2004. godine do 17:00 časova.
Акционарски фонд

Друштвено предузеће ФАДАП фабрика за производњу делова, алата и прибора алатних машина

Локација:

Врдник

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива