Pokretanje postupka restrukturiranja Rudarsko – topioničarski basen Bor – Grupa, Rudnici bakra Bor d.o.o. Bor

25. окт. 2004.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju broj R-28/04-OD od 11.10.2004.godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije
Rudarsko – topioničarski basen Bor – Grupa, Rudnici bakra Bor d.o.o. Bor, Ul. Kestenova br. 8, 19210 Bor

 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja subjekta privatizacije Rudarsko – topioničarski basen Bor – Grupa, Rudnici bakra Bor d.o.o. Bor, Ul. Kestenova br. 8, 19210 Bor, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  • firma subjekta : Rudarsko – topioničarski basen Bor – Grupa, Rudnici bakra Bor d.o.o. Bor
  • sedište i adresa: Bor, Ul. Kestenova br. 8, 19210 Bor
  • matični broj: 07244835
  • naziv i šifra delatnosti: vađenje rude bakra, 30213203
  • ime i prezime direktora: Dragan Bojović
  • oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću
  • telefon i faks: tel: 030/441-285; faks: 030/422-074
  • broj žiro računa kod Delta banke AD, Poslovna jedinica Zaječar, Ekspozitura Bor br. 160-106613-46

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica, sa stanjem na dan objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Dragan Bojović, direktor, Rudarsko – topioničarski basen Bor – Grupa, Rudnici bakra Bor d.o.o. Bor, Ul. Kestenova br. 8, 19210 Bor, radnim danom od 8:00 do 14:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Преузмите
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива