Definisani rokovi za sprovođenje prodaje akcija iz Javne ponude – Knjaz Miloš a.d., Aranđelovac

22. окт. 2004.

Dopisom republičke Komisije za hartije od vrednosti br:4/0-32-1258/10-04 od 20.oktobra 2004.godine, a povodom sprovođenja postupka ponuda za preuzimanje akcija preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. iz Aranđelovca, Agencija za privatizaciju Republike Srbije obaveštena je o sledećim bitnim datumima:


Otvaranje prvobitne ponude:18.10.2004.godine
Zatvaranje prvobitne ponude:07.11.2004.godine
Rok za podnošenje zahteva za odobrenje konkurentske ponude:01.11.2004.godine do 12:00
Otvaranje konkurentske ponude:02.11.2004.godine
Podnošenje konačnih ponuda:15.11.2004.godine, do 12:00
Otvaranje konačnih ponuda:16.11.2004.godine
Zatvaranje prvobitne i svih konkurentskih ponuda: 22.11.2004.godine


Agencija za privatizaciju i Akcijski fond Republike Srbije obaveštavaju pojedinačne akcionare i javnost da će se, u skladu sa Javnom ponudom za zajedničku prodaju akcija preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. iz Aranđelovca kao i dopisom republičke Komisije za hartije od vrednosti, najkasnije u roku od dva dana nakon otvaranja konačnih ponuda (16.11.2004) i izdavanja rešenja Komisije za hartije od vrednosti za iste, javno saopštiti da li upućene ponude ispunjavaju definisane uslove za zajedničku prodaju akcija preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. iz Aranđelovca.

Napominjemo da u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, lica koja su već uputila ponudu mogu iste poboljšati (količina i cena) i to do isteka roka za podnošenja konačnih ponuda. Lica koja do danas nisu uputila ponudu mogu podneti konkurentsku ponudu na odobrenje Komisiji za hartije od vrednosti do 01.11.2004 i istu poboljšati do podnošenja konačnih ponuda (15.11.2004).

Pojedinačni akcionari, ponudioci i sva zainteresovana lica će najkasnije do 18. novembra 2004. imati javni stav i saopštenje Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda Republike Srbije, da li su ponudioci u konačnoj ponudi ispunili uslove Javne ponude za zajedničku prodaju akcija preduzeća Knjaz Miloš, i ako jesu, imenovati najpovoljnijeg ponudioca i pristupiti realizaciji ugovora, a u skladu sa uslovima Javne ponude za zajedničku prodaju akcija preduzeća "Knjaz Miloš" a.d. iz Aranđelovca.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива