Uslovno prihvaćena jedina ponuda za privatizaciju "Livnica Kikinda"

19. мај. 2004.
Tenderska komisija za privatizaciju 100% društvenog kapitala preduzeća Poslovni sistem "Livnica Kikinda" a.d. sa p.o, Kikinda, u restrukturiranju, na drugoj sednici održanoj u utorak, 18. maja 2004. godine, uslovno je prihvatila jedinu pristiglu ponudu preduzeća "Cimos d.d. Avtomobilska industrija" iz Slovenije. Komisija je, na predlog Agencije za privatizaciju, donela odluku da se započnu pregovori o zaključenju i potpisivanju ugovora sa jedinim ponuđačem, ali pod uslovom da se usvoji program restrukturiranja "Livnice Kikinda".

Pošto je reč o tenderu sa jednim učesnikom, u narednom periodu Ministarstvo za privredu formiraće komisiju za direktne pregovore sa jedinim ponuđačem na tenderu.


Tenderska komisija zasedala je u sledećem sastavu:

· Paja Francuski, član Izvršnog veća AP Vojvodina i pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, kao predstavnik iz reda republičkih organa, kao predsednik Komisije;
· Mirko Latinović, generalni direktor poslovnog sistema, predstavnik subjekta privatizaciju, potpredsednik Komisije;
· Milorad Bjelopetrović, savetnik u Ministarstvu za privredu, predstavnik republičkih organa;
· Petar Nađ, radnik Poslovnog sistema "Livnica Kikinda" a.d. sa p.o, Kikinda u restrukturiranju , predstavnik reprezentativnog sindikata;
· Zoran Popović, član Izvršnog odbora SO Kikinda, predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;

Preduzeće Poslovni sistem "Livnica Kikinda" a.d. sa p.o, Kikinda", nalazi u restrukturiranju. Zbog toga, potpisivanje ugovora o prodaji sa jedinim ponuđačem, uslovljeno je usvojanjem programa restrukturiranja, na način propisan zakonom i Uredbom o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica.

Pored komisije koja će pregovarati sa jedinim ponuđačem preduzećem "Cimos d.d. Avtomobilska industrija" iz Slovenije, biće formirana komisija, čije će članove imenovati Ministrstvo za privredu, Ministarstvo finansija i Ministarstvo rudarstva i energetike, a koja će pregovarati sa poveriocima peduzeća Poslovni sistem "Livnica Kikinda" a.d. sa p.o. Kikinda u restrukturiranju, o usvajanju programa restrukturiranja.
Архива

Акционарско друштво ливница КИКИНДА - пословни систем

Локација:

Кикинда

Делатност:

Ливење гвожђа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива