Otvorena jedina ponuda za Poslovni sistem Livnica Kikinda a.d. sa p.o. Kikinda

22. апр. 2004.

Prvi javni tender kroz restrukturiranje

Dana 21. aprila 2004. god. održana je Prva sednica Tenderske komisije za privatizaciju 100% društvenog kapitala Poslovnog sistema Livnica Kikinda a.d. sa p.o. Kikinda, na kojoj je otvorena ponuda za pomenuto preduzeće.

Tenderska komisija je konstatovala da je u zakonskom roku iz javnog poziva, pristigla samo jedna ponuda koju je dostavilo preduzeće:
CIMOS d.d. Koper iz Slovenije.

Imajući u vidu da je ovo prvo preduzeće koje ulazi u proceduru tenderske prodaje iz restrukturiranja, ukoliko ponuda firme CIMOS d.d. Koper iz Slovenije bude prihvaćena, pristupiće se pregovorima sa poveriocima radi usvajanja izrađenog programa restrukturiranja. Tek ukoliko poverioci prihvate pomenuti program restrukturiranja čiji je sastavni deo ponuda firme iz Slovenije, nastaviće se uobičajeni postupak javnog tendera, odnosno ući će se u pregovore sa potencijalnim investitorom.

Osnovna razlika u odnosu na uobičajenu tendersku proceduru jeste da kod postupka javnog tendera kroz restrukturiranje, pozitivna ocena ponude nije kraj transakcije, već zatvaranje transakcije zavisi od volje poverilaca da prihvate predloženi program restrukturiranja.

Pored pomenute kompanije, tendersku dokumentaciju otkupilo je i preduzeće FONDATEX, Vivier-au-Court iz Francuske, ali ponuda nije podneta.


Tenderska komisija radila je u sledećem sastavu:

· G-din Paja Francuski, član Izvršnog veća AP Vojvodina i pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, kao predstavnik iz reda republičkih organa, predsednik komisije
· G-din Mirko Latinović, generalni direktor poslovnog sistema, kao predstavnik subjekta privatizacije
· G-din Milorad Bjelopetrović, savetnik u Ministarstvu za privredu i privatizaciju, kao predstavnik iz reda republičkih organa
· G-din Petar Nađ, radnik Poslovnog sistema Livnica Kikinda a.d. sa p.o. Kikinda, kao predstavnik reprezentativnog sindikata
· G-din Zoran Popović, član Izvršnog odbora SO Kikinda, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije
Архива

Акционарско друштво ливница КИКИНДА - пословни систем

Локација:

Кикинда

Делатност:

Ливење гвожђа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива