Обавештење о продаји акција издаваоца Југоелектро а.д. Београд

12. јул. 2018.

На основу Одлуке Министарства привреде од 25. априла 2018. године о продаји акција издаваоца Југоелектро а.д. Београд (у даљем тексту: Издавалац) на тржишту хартија од вредности, Закључка Владе Републике Србије од 21. јуна 2018. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање од 4. јула 2018. године

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налоге за продају акција у власништву Акционарског фонда, Републичког фонда за ПИО и Републике Србије. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

ЈУГОЕЛЕКТРО А.Д. БЕОГРАД

Матични број:

07016212

Назив делатности:

Неспецијализована трговина на велико

Предмет продаје:   

 

20.501 акција у власништву Акционарског фонда (32,13776% од укупне емисије акција Издаваоца);

6.310 акција у власништву Републичког фонда за ПИО  (9,89168% од укупне емисије акција Издаваоца);

344 акције у власништву Републике Србије (0,53926% од укупне емисије акција Издаваоца);

CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSJGELE80877

Обрачунска вредност акције на дан 31.12.2017. године:

 

2.976,91 динар

 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива