Потписан Уговор о продаји ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА БАЈИНА БАШТА АД Бајина Башта Шифра поступка: ЈП 7/17

11. јан. 2018.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 70% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације Привредно друштвo за производњу бетонских стубова, трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА БАЈИНА БАШТА АД, Бајина Башта, MБ: 07866470, шифра поступка: JП 7/17, објављен је 12. септембра 2017. године, по почетној цени у износу од 100% процењене вредности капитала субјекта приватизације са стањем на дан 31. децембар 2016. године, који се нуди на продају, односно 282.576,00 евра.

Крајњи рок за достављање пријава био је 11. октобар 2017. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До истека рока за достављање пријава пристигла је само једна пријава коју је поднео заинтересовани учесник ПЕНТ РЕНТ Д.О.О., Бул. Арсенија Чарнојевића 106/2, Нови Београд, матични број: 21182303.

 

На предлог Комисије за спровођење поступка, Министарство привреде је дана 11. децембра 2017. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника ПЕНТ РЕНТ Д.О.О. Београд - Нови Београд, који је понудио цену у износу од 285.000,00 евра.

Дана 11. јануара 2018. године, у просторијама Министарства привреде, са проглашеним купцем ПЕНТ РЕНТ Д.О.О. Београд - Нови Београд потписан је Уговор о продаји 70% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације Привредно друштвo за производњу бетонских стубова, трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА БАЈИНА БАШТА АД, Бајина Башта.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу бетонских стубова,трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката Електроизградња Бајина Башта а.д. Бајина Башта

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива