Продато Јавно предузеће Центар за информисање Нови Кнежевац

22. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 81/15

САОПШТЕЊЕ

ПРОДАТО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Шифра поступка: JP 81/15

Дана 21.08.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће Центар за информисање Нови Кнежевац, на којој је отворена Понуда јединог учесника у поступку чија је Пријава за учешће одобрена од стране Комисије.

Комисија је констатовала да је понуда физичког лица Радоице Милосављевића из Крушевца достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила учесника Радоицу Милосављевића из Крушевца Купцем 100% капитала који Општина Нови Кнежевац има у субјекту приватизације Јавно предузеће Центар за информисање Нови Кнежевац.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 235,05 евра, а својом понудом учесник Радоицa Милосављевића из Крушевца обавезао се да плати 480,00 евра у готовом, ради куповине 100% капитала који Општина Нови Кнежевац има у субјекту приватизације Јавно предузеће Центар за информисање Нови Кнежевац.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

ЈП CENTAR ZA INFORMISANJE NOVI KNEŽEVAC
Контрола

ЈП Центар за информисање Нови Кнежевац

Локација:

Нови Кнежевац

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива