Уредба о условима, начину и поступку спровођења продаје капитала великих субјеката методом јавног прикупљања понуда

("Сл. гласник РС", бр. 56/2015)

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива