Ј.У. ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СВРЉИГ

Локација:

Сврљиг

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ЈАА / АУТОРСКА АГЕНЦИЈА ЗА СРБИЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Остале стручне, научне и техничке ...

Статус:

ЈАБУКА Индустрија скроба

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња скроба и скробних производа

Статус:

ЈАВНА СКЛАДИШТА

Локација:

Суботица

Делатност:

Складиштење

Статус:

ЈАВОР

Локација:

Београд

Делатност:

Производња намештаја за пословне и ...

Статус:

ЈАВОР

Локација:

Кушићи

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Статус:

ЈАВОР

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Производња осталог намештаја

Статус:

ЈАВОР - НИШ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

ЈАВОР / ВИЗОР ЕНТЕРИЈЕРИ

Локација:

Темерин

Делатност:

Производња осталог намештаја

Статус:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 179
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива