ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ВУЧЈЕ СА ПО, у стечају оглашава продају покретне имовине јавним надметањем

19. јун. 2015.

На основу  Закључка стечајног судије Трговинског суда у Лесковцу, број предмета Ст. 11/10, од 11. 11. 2009. године, а у складу са чланoвима 109, 110. и 111. Закона о стечајном поступку (Службени гласник  Републике Србије бр. 84/2004 и 85/2005) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ВУЧЈЕ СА ПО - У СТЕЧАЈУ ВУЧЈЕ, КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА 18

 

ОГЛАШАВА

 

Продају покретне имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје

Покретна имовина стечајног дужника, и то:

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

-         Парни котао - „Bapcook Werke“  без видљивих ознака типа, године производње и карактеристика;

-         Парни котао - Минел, година производње 1978, Тип: Н-Р 2499;

-         Цевоводи са вентилима, пумпе, вентилатори, сабирници кондензата, ел.ормани;

-         Пумпни агрегат за гашење пожара,  ПВР 202/1/66  Тип:ФС8/8, год. производње 1974, покретачки мотор Magirus, са пратећом опремом за гашење пожара - црева и колица;

-         Калорифери разних облика и јачине;

-         Парни и кондезни цевовод - напојни и повратни парни вод је неиспитан и ван функције, на више места прекинут и без изолације;

-         Радијатори ливени, разних облика и димензија.

 Целокупна опрема је неиспитана и није у функцији.

3.635.495,00

1.454.198,00

Преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће текстилна индустрија ВУЧЈЕ са по, ВУЧЈЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вучје

Делатност:

Производња тканина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива