Измена бр. 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације ПАРТИЗАНСКИ ПУТ ДОО БЕОГРАД

09. јун. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

за јавно прикупљање понуда са јавним надметањем

ради продаје имовине субјекта приватизације

ПАРТИЗАНСКИ ПУТ ДОО БЕОГРАД

МБ: 07029209

 

Шифра поступка: JP 49/15

 

Јавни позив за јавно прикупљање понуда са јавним надметање ради продаје имовине субјекта Партизански пут ДОО Београд (у даљем тексту: Јавни позив), који је објављен 27.05.2015. године у дневном листу „Политика“, мења се у делу који се односи на рокове за откуп документације, подношење пријава за учешћe и отварање Главног коверта и коверте са ознаком „Подаци о понуђачу“.


1.      У тачки 5. Јавног позива мења се став 1. и гласи:


„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 12.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“


2.      У тачки 6. Јавног позива мењају се ст. 5. и 6. гласе:


„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 31.07.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

 

„Продајна документација ће бити доступна од 24.07.2015. године.“


3.      У тачки 9. Јавног позива мења се став 1. и гласи:


„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 14.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 10:00 часова по београдском времену.“


4.      Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају не промењени.

 

5.      За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:


Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Оливера Аранђеловић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: oarandjelovic@priv.rs

Александар Богатиновски

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: abogatinovski@priv.rs


6. У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.

Стечај

Партизански пут доо Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива