Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

27. мај. 2015.

Шифра поступка: JP 33/15


На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/2014) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:


JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

МБ: 08024596

 

Шифра поступка: JP 33/15

 

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП ад, Нови Сад, МБ: 08024596 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).


1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку


Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна лица, као и конзорцијум лица, која испуњавају следеће услове:


-            Да се бави изградњом и/или одржавањем и/или ремонтом железничких пруга најмање 3 последње пословне године у континуитету, и

-            Да је он или његов оснивач, остварио пословни приход од најмање 10.000.000,00 евра (словима: десетмилиона евра) у последњој пословној години, самостално или на консолидованом нивоу.


Ако је заинтересовано лице матично привредно друштво, искуство у наведеним делатностима и висину пословних прихода у последњој пословној години може доказивати преко зависних друштава над којима има контролу.


2.      Подаци о Субјекту приватизације


Пословно име:

Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП ад, Нови Сад

Седиште:

Васе Стајића 2 спрат III, Нови Сад

Матични број:

08024596

Назив делатности:

Изградња железничких пруга и подземних железница

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSZGOPE26843, са укупно 3.954.937 акција, од чега је

3.207.937 акција или 81,11221% капитала у власништву Агенције за приватизацију;

376.831 акција или 9,52812% капитала у власништву Акционарског фонда;

370.169 или 9,35967% капитала у власништву осталих појединачних акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

21.190.176,72 ЕУР

Уписани неновчани капитал

1.641.351 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

21.190.176,72 ЕУР 14.12.1999

Унети неновчани капитал

1.641.351 ЕУР 25.09.2009


3.      Опис и вредност предметa продаје

 

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 3.584.768 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSZGOPE26843, од чега је 3.207.937 акција или 81,11221% капитала у власништву Агенције за приватизацију и 376.831 акција или 9,52812% капитала у власништву Акционарског фонда, што представља 90,64033% укупног капитала Субјекта приватизације.


Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013. године, износи: 3.667.278,26 евра.


4.      Почетна цена предмета продаје


Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31.12.2013. године, који се нуди на продају, односно 3.667.278,26 евра.


Депозит купца се урачунава у продајну цену.


Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).


Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.


преузмите Јавни позив у целости
ЗГОП АД
Акционарски фонд

Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња железничких пруга и подземних железница

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива