Иком АД у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине

18. окт. 2014.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Суботици Ст. бр. 41/2012 од 27.08.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


"ИКОМ" а.д. у стечају из Суботице,

ул. Јована Микића бр. 56


ОГЛАШАВА

 

 продају непокретне и покретне имовине

методом јавног нaдметања

 

Предмет продаје је покретна и непокретна имовинa стечајног дужника коју чини:

преузмите цео документ
Стечај

ИКОМ АД Индустријско конфекционирање омотача СУБОТИЦА - УСТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња осталих предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива