Продат део имовине стечајног дужника ППД „ПЕШЧАРА", Банатски Карловац

15. јул. 2014.

Дана 15.07.2014. године, у организацији повереника стечајног управника Центра за стечај Агенције за приватизацију Рајка Пантића, одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника ППД „ПЕШЧАРА“  у стечају Банатски Карловац, улица Немањина бр.76, јавним прикупљањем понуда.



 

РЕЗУЛТАТ:

 

 

Ред.бр. целине

 

 

Предмет продаје

 

Процењена вредност                         (дин.)

 

Депозит (дин.)

 

Продајна цена (дин)

 

 

Купац


2,1

Трактор ИМТ 533, бр.шасије 501002207, бр.мотора 54139, рег.ознака АЛ-878, год.произв. 1980.


163.541


32.708

72.222

(понуђена цена испод 50%)

Тошић Срђан,                      37242 Стопања,                    село Тоболац,                       ЈМБГ 2807971782011


5,1

Трактор ЗЕТОР 8011, бр.шасије 14004, бр.мотора 289434, рег.ознака АЛ-1033, год.произв. 1988.


94.128


18.826


неуспела


неуспела


6,1

Трактор ЗЕТОР 8045, бр.шасије 101911, бр.мотора 015316, рег.ознака АЛ-3467, год.произв. 1984.


186.000


37.200

62.800

(понуђена цена испод 50%)

Тошић Срђан,                      37242 Стопања,                    село Тоболац,                       ЈМБГ 2807971782011


6,2

Трактор ЗЕТОР 8045, бр.шасије 101907, бр.мотора 014264, рег.ознака АЛ-3466, год.произв. 1984.


372.000


74.400


неуспела


неуспела


7,1

Трактор ЗЕТОР 8111, бр.шасије 4117, бр.мотора 013435, рег.ознака АЛ-4458, год.произв. 1987.


125.440


25.088

25.088

(понуђена цена испод 50%)

Тошић Срђан,                      37242 Стопања,                    село Тоболац,                       ЈМБГ 2807971782011


7,2

Трактор ЗЕТОР 8111, бр.шасије 4127, бр.мотора 013833, рег.ознака АЛ-4456, год.произв. 1987.


250.880


50.176


125.500

Циврић Радивој,                26320 Банатски Карловац, Немањина 55,                      ЈМБГ 1204964710366


8,1

Трактор УРСУС 902Б, бр.шасије 07019, бр.мотора 020125, рег.ознака АЛ-4788, год.произв. 1989.


171.113


34.223


91.000

Пауновић Милош,              26220 Ковин,                             ЈНА 12/8,                                  ЈМБГ 2012993860005



10,1

Теретно возило ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55 POLY, бр.шасије VX118A00-1086346, бр.мотора 128A0641515066,                  рег.ознака ПА 726-94, год.произв. 1998.



12.176



2.435



10.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



11,2

 

Камион ФАП 1620, бр.шасије 97006, бр.мотора 140815, рег.ознака ПА 683-98,                год.произв. 1990.



72.076



14.415



80.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



12,1

 

Камион ФАП 1314, бр.шасије 89404, бр.мотора 1291884, рег.ознака ПА 705-34,                год.произв. 1983.



84.570



16.914



115.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



13,1

 

Камион ФАП 1414, бр.шасије 154420, бр.мотора 104522, рег.ознака ПА 705-80,                год.произв. 1983.



117.240



23.448



118.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



15,1

Приколица УТВА 402 - ЗА ПРОДАЈУ ВОЋА, бр.шасије 3617, рег.ознака 3485 АЛ, г.пр. 1984.



115.000



23.000



60.299

КУМИЦО Д.О.О.                       18220 Алексинац,               Свете Петровића 22,              ПИБ 104160638


24,1

Приколица ЗМАЈ 510, бр.шасије 250, рег.ознака 3122 АЛ, год.произв. 1988.


272.700


54.540


неуспела


неуспела



28,1

Цистерна за воду МАЈЕВИЦА 5, бр.шасије 456, рег.ознака 2319 АЛ, год.произв. 1984.



26.800



5.360



45.000

Циврић Радивој,                26320 Банатски Карловац, Немањина 55,                      ЈМБГ 1204964710366



28,3

Цистерна за воду МАЈЕВИЦА М5000, бр.шасије 886, рег.ознака 2352 АЛ, год.произв. 1985.



26.800



5.360



16.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



29,2

Цистерна за гориво МАЈЕВИЦА М69, бр.шасије 0327, рег.озн. 406 АЛ, год.про. 1968.



36.800



7.360



20.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



31,1

Цистерна за концентрат КРЕИНА, бр.шасије 14423, рег.озн. 1498 АЛ, год.про. 1981.



131.880



26.376



71.120

КУМИЦО Д.О.О.                       18220 Алексинац,               Свете Петровића 22,              ПИБ 104160638



33.1

 

Пнеуматик ПОБЕДА ПТ200/Д, бр.шасије 0138, број мотора 15590 год.производње 1968.



57.600



11.520



40.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



34.1

 

Хедер за луцерку ЗМАЈ 350, бр.шасије 350050001-176, год.производње 1983.



12.800



2.560



16.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



35.1

 

Хедер за косачицу ЗМАЈ 760, бр.шасије 760050001-110, год.производње 1983.



12.800



2.560



16.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391


37.1

Преса за сламу ЏОН ДИР 592, бр.шасије 020491, год.производње 2006.


521.000


104.200


неуспела


неуспела



39.1

 

Расипач вештачког ђубрива РЦВ-5, год.производње 1966.



61.800



12.360



40.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391


40.1

Расипач вешт.ђубр. АКОРД ТУРБО 18,02, год.производње 2003.


426.000


85.200


неуспела


неуспела



41.3

 

Расипач вештачког ђубрива ЦИКЛОН, год.производње 1973.



2.040



408



1.500

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



42.1

Расипач вештачког ђубрива ОРКАН 200, год.производње 1982.



28.800



5.760



14.500

КУМИЦО Д.О.О.                       18220 Алексинац,               Свете Петровића 22,              ПИБ 104160638


43.1

Прскалица РАУ 2000, бр.шасије 45-91, год.производње 1993.


91.600


18.320


неуспела


неуспела


43.2

Прскалица РАУ 2000, год.производње 1993.


183.200


36.640


неуспела


неуспела


44.3

Буре прскалице РАУ 600, год.производње 1983.


3.000


600


неуспела


неуспела


45.1

Прскалица МЕТАЛНА 600, год.производње 1983.


10.920


2.184


неуспела


неуспела



48.1

Предњи тракторски утоваривач-кашика, год.производње 1983.



27.200



5.440



25.000

Пауновић Милош,              26220 Ковин,                             ЈНА 12/8,                                  ЈМБГ 2012993860005



49.1

 

Сејалица ИМТ 634-15, год.производње 1988.



65.600



13.120



40.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



53.1

 

Плуг ИМТ 757,30, број шасије 11800896, год.производње 2003.



20.460



4.092



16.800

Јовановић Душан,                  18400 Прокупље,                    Тике Станковића 37,                  ЈМБГ 1310955734036



54.1

 

Плуг БАНАТ 413, број шасије 1010356, год.производње 1988.



39.440



7.888



25.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



54.2

 

Плуг БАНАТ 413, год.производње 1988.



39.440



7.888



25.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



55.1

 

Плуг ЏОН ДИР А1450, број шасије 127280, год.производње 1988.



27.240



5.448



31.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



56.1

 

Плуг ДУБИЦА 4 бразде, год.произв. 1988.



27.600



5.520



21.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



57.1

 

Плуг РЕГЕНТ 3 бразде, год.произв. 1988.



59.000



11.800



29.600

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391


57.2

Плуг РЕГЕНТ 3 бразде, год.произв. 1988.


59.000


11.800


неуспела


неуспела


57.3

Плуг РЕГЕНТ 3 бразде, год.произв. 1988.


59.000


11.800


неуспела


неуспела


58.1

Плуг виноград. 3 бразде, год.произв. 1988.


25.600


5.120


неуспела


неуспела


58.2

Плуг виноград. 3 бразде, год.произв. 1988.


25.600


5.120


неуспела


неуспела



59.1

 

Плуг ИМТ 61012 4 бразде, број шасоје 2700009, год.произв. 1988.



82.800



16.560



41.500

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391


60.1

Култиватор ГАСПАРДО ХЛФИЛЕ6, број шасије 220233, год.произв. 2001.


6.400


1.280


неуспела


неуспела



62.1

 

Шпартач за репу РАУ, год.произв. 1983.



5.600



1.120



6.001

Витомиров Славиша,      23250 Јарковац,                    Жарка Зрењанина 41,          ЈМБГ 2510955860069



62.2

 

Шпартач за репу РАУ, год.произв. 1983.



5.600



1.120



6.001

Витомиров Славиша,      23250 Јарковац,                    Жарка Зрењанина 41,          ЈМБГ 2510955860069



69.1

 

Конскилдер 6,2, год.произв. 1993.



12.800



2.560



30.500

Циврић Радивој,                26320 Банатски Карловац, Немањина 55,                      ЈМБГ 1204964710366



70.1

 

Конскилдер 9,2, год.произв. 1993.



18.400



3.680



32.000

Циврић Радивој,                26320 Банатски Карловац, Немањина 55,                      ЈМБГ 1204964710366



71.1

 

Тањирача ДУБИЦА, год.произв. 1988.



16.400



3.280



18.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



72.2

 

Тањирача виноградарска ТВТ-185, год.произв. 1988.



8.320



1.664



12.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391


73.3

 

Тифон за наводњавање, год.произв. 1988.


102.400


20.480


62.000

Пауновић Милош,              26220 Ковин,                             ЈНА 12/8,                                  ЈМБГ 2012993860005


74.1

 

Подривач, год.произв. 1993.


54.400


10.880


неуспела


неуспела


75.1

Ваљак глатки, год.произв. 1983.


40.800


8.160


неуспела


неуспела


76.1

 

Ваљак, год.произв. 1983.


7.200


1.440


неуспела


неуспела


79.1

 

Ланчаре, год.произв. 1983.


4.400


880


неуспела


неуспела


80.1

Атомизер ПИАВЕ 1500Л, број шасије 0070, год.произв. 2002.


55.200


11.040


неуспела


неуспела


81.1

Атомизер НОБИЛИ, год.произв. 1998.


18.400


3.680


неуспела


неуспела


81.2

Атомизер НОБИЛИ ГЕО 90-155, број шасије AA15856D, год.произв. 1998.


15.400


3.080


неуспела


неуспела


82.1

Атомизер МОРАВА 1000Л, год.произв. 1983.


116.000


23.200


неуспела


неуспела



82.2

 

Буре атомизер МОРАВА 1000Л, год.произв. 1983.



11.600



2.320



10.500

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



83.2

 

Атомизер МОРАВА АМ1500Л, број шасије 75, год.произв. 1983.



13.600



2.720



13.800

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



83.3

 

Атомизер МОРАВА АМ1500Л, год.произв. 1983.



13.600



2.720



13.800

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



83.4

 

Атомизер МОРАВА АМ1500Л, год.произв. 1983.



13.600



2.720



13.800

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



83.5

 

Шасија атомизера МОРАВА АМ1500Л, год.произв. 1983.



6.800



1.360



6.000

ТОДОРОВИЋ Д.О.О.         26300 Вршац,              Војводе Степе Степановића бб,              ПИБ 100595391



84.1

Фреза виноградарска ЗАПАТРИЦЕ U2 205C, број шасије 039640041, год.произв. 2003.



160.000



32.000



92.000

Јовановић Душан,                  18400 Прокупље,                    Тике Станковића 37,                  ЈМБГ 1310955734036



87.1

 

Пумпа за воде WAWE, год.производње 1993.



22.400



4.480



15.000

Пауновић Милош,              26220 Ковин,                             ЈНА 12/8,                                  ЈМБГ 2012993860005



90.1

Путничко возило VW GOLF 2, бр.шасије 65092, бр.         , рег.ознака PA006VZ, год.произв. 1987.



53.960



10.792



31.111

Тошић Срђан,                      37242 Стопања,                    село Тоболац,                       ЈМБГ 2807971782011


91.1

Универзални струг ПОТИСЈЕ УС-51, год.производње 1973.


218.880


43.776


неуспела

 

Стечај

Пољопривредно предузеће ПЕШЧАРА АД БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Банатски Карловац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива