ЈС ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АРАНЂЕЛОВАЦ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ЈУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КРАЉЕВО

Локација:

Краљево

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ЈУ ВС СОКОБАЊА / СОКО ВЕТ

Локација:

Сокобања

Делатност:

Ветеринарска делатност

Статус:

ЈУ ЕСТРАДА / YU. E - STATUS GROUP

Локација:

Београд

Делатност:

Рад уметничких установа

Статус:

ЈУ РЕВИЈА

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Статус:

ЈУГЕКСПРЕС Ауто кућа Застава

Локација:

Лесковац

Делатност:

Трговина аутомобилима и лаким моторним ...

Статус:

ЈУГИНУС

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и ...

Статус:

ЈУГОЕЛЕКТРО - АД

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

ЈУГОЗАПАДНА БАЧКА

Локација:

Бач

Делатност:

Производња шећера

Статус:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива