АГРОВРШАЦ

Локација:

Вршац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

АГРОЕКСПОРТ-ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико животињама

Статус:

АГРОКОСОВО

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

Статус:

АГРОСАВЕЗ ТП

Локација:

Сомбор

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским ...

Статус:

АГРОСТОЧАР

Локација:

Пирот

Делатност:

Прерада и конзервисање живинског меса

Статус:

АГРОСТРОЈ

Локација:

Чачак

Делатност:

Трговина аутомобилима и лаким моторним ...

Статус:

АГРОУНИЈА

Локација:

Инђија

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

АД ДЕВА

Локација:

Крушевац

Делатност:

Разрада грађевинских пројеката

Статус:

АД ДОЖА ЂЕРЂ БАЧКА ТОПОЛА

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Продато
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива