АВАЛА

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

АВАЛА АДА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња таласастог папира и картона и ...

Статус:

АГРОБАНАТ

Локација:

Пландиште

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

АГРОБАЧКА

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

АГРОБОГОЈЕВО

Локација:

Богојево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

АГРОВЕТ ЗДД

Локација:

Меленци

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и ...

Статус:

АГРОВОЈВОДИНА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Трговина на велико металном робом, ...

Статус:

АГРОВОЈВОДИНА-SHIPONS

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Трговина на велико електричним апаратима ...

Статус:

АГРОВРШАЦ

Локација:

Вршац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива