ЈУГОШПЕД

Локација:

Београд

Делатност:

Остале пратеће делатности у саобраћају

Статус:

ЈУКОМ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико одећом и обућом

Статус:

ЈУНИОР

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

ЈУХОРТРАНС

Локација:

Јагодина

Делатност:

Друмски превоз терета

Статус:

ЋЕЛЕ КУЛА

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских ...

Статус:

ЋИЋЕВАЦ / ИМПРЕГНАЦИЈА

Локација:

Ћићевац

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Статус:

ЏИТИ/ГАЛЕБ / GALEB GTE

Локација:

Београд

Делатност:

Производња комуникационе опреме

Статус:

АБ-КООПЕРАЦИЈА

Локација:

Пландиште

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Статус:

АВАЛА

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Делатности ресторана и покретних ...

Статус:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива