Пољопривредна авијација ПКБ доо

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Услужне делатности у ваздушном саобраћају

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

ПОЛИТИКА АД

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање новина

Статус:

Одлука МММ - капитал

Политика новине и магазини доо

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање новина

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

ППТ-ТМО ад

Локација:

Трстеник

Делатност:

Обрада и превлачење метала

Статус:

Јавни позив за продају (Продаја капитала)

KOMPANIJA PROGRES

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико чврстим, течним и ...

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

Прогрес Аутокућа доо

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина аутомобилима и лаким моторним ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Прогрес Интераграр доо

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

PROSVETA AD

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Статус:

Подношење плана реорганизације;

РАД-ШУМАДИЈА / / Рад група доо

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива