Prizrentrans doo

Локација:

Лепосавић

Делатност:

Друмски превоз терета

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

KOMPANIJA PROGRES

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико чврстим, течним и ...

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

Прогрес Аутокућа доо

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина аутомобилима и лаким моторним ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Прогрес Интераграр доо

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

PROSVETA AD

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Статус:

Подношење плана реорганизације;

Р.П. ФЕЛДСПАТ ДОО

Локација:

Бујановац

Делатност:

Експлоатација осталих неметаличних руда и ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Рад група доо

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

РАДИО БАРАЈЕВО ДОО

Локација:

Барајево

Делатност:

Емитовање радио-програма

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Рембас транс доо

Локација:

Ресавица

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива