Еко лаб доо

Локација:

Београд

Делатност:

Техничко испитивање и анализе

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Електропорцелан комерц доо

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

ЕПС ЈП ПОВРШИНСКИ КОПОВИ КОСОВО

Локација:

Обилић

Делатност:

Експлоатација лигнита и мрког угља

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

ŽELTURIST DOO

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

АЛСУ(Центар за стечај) привремено ...

Заваривач инжењеринг доо

Локација:

Врање

Делатност:

Производња котлова и радијатора за ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Завод ФКС ДОО Јагодина

Локација:

Јагодина

Делатност:

Остала здравствена заштита

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

Задруга Штрпце дп

Локација:

Штрпце

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

ЗАСТАВА ИНПРО ДОО

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без ...

Статус:

Застава камиони доо

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња моторних возила

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива