Трајал-хем доо

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња пестицида и хемикалија за ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

ТРЕМ ДОО

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

Јавни позив за продају (Продаја капитала)

Трепча - Игал доо

Локација:

Лепосавић

Делатност:

Производња обуће

Статус:

Урбанизам дп

Локација:

Косовска Митровица

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

FABRIKA REZNOG ALATA

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња алата

Статус:

АП разрешена;

FAM ad

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња деривата нафте

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

Фап корпорација ад

Локација:

Прибој

Делатност:

Производња моторних возила

Статус:

Јавни позив за продају (Стратешко ...

ФИАЗ-ЗАШТИТА доо - у принудној ликвидацији

Локација:

Прокупље

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без ...

Статус:

Форум-пласман ад, Нови Сад-у ликвидацији

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

Одлука МММ - капитал
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива