Продаја акција у власништву Акционарског фонда - Визор ентеријери Темерин

16. апр. 2019.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Визор ентеријери АД Темерин (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

 

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

Акционарско друштво за производњу намештаја Визор ентеријери Темерин

Матични број:

08072795

Назив делатности:

Производња осталог намештаја

 

Предмет продаје:           

1.619 акција у власништву Акционарског фонда (1,45370% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSVIENE56452

 

 

Акционарски фонд

Акционарско друштво индустрија намештаја ЈАВОР

Локација:

Темерин

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива