•  
 •  
 • Vrednost akcija

  Datum: 07.May 2012.
  Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa
  • Cena
   459 RSD
  • Promena
   0,22%
  NIS a.d. Novi Sad, obicne akcije sa pravom glasa
  • Cena
   640 RSD
  • Promena
   0,62%
 •  
 •  
 • Mail List 1272

  1272 email list that will make an order for the first sale of free shares

 •  
 •  
 • Additional Information

  Citizens can get information: by calling Info Center phone 0800 100 300 (free call), SMS with the text query ACTION space unique order number to the number 2377 the expense of the customer (price is 30 dinars plus taxes).

 •  
 •  
 • Checking the status of holders of free shares

 • Preporučuje se svim nosiocima prava da sačekaju uključivanje besplatnih akcija u sistem trgovanja na Beogradskoj berzi, kako bi na transparentan način, u pogodnom trenutku, i po najpovoljnijim uslovima izvršili prodaju akcija.

  Svako raspolaganje besplatnim akcijama do momenta otpočinjanja trgovanja na Beogradskoj berzi je na sopstvenu odgovornost i u tom slučaju građani sami snose troškove otuđenja besplatno stečenih akcija, dok je prva trgovina na berzi oslobođena plaćanja poreza i ostalih provizija.

  Građani koji ne budu hteli da prodaju besplatne akcije, mogu udruživanjem da ostvare određena upravljačka prava u skladu sa zakonom, odnosno da u slučaju profitabilnog poslovanja kompanija učestvuju u raspodeli dobiti.
   
  Navedeni podaci su izvod iz evidencije nosilaca prava koju vodi Agencija za privatizaciju kao javnu i elektronsku bazu podataka u skladu sa članom 5. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (''Sl. glasnik RS'', br. 123/2007 i 30/2010 ).
 •