•  
 •  
 • Vrednost akcija

  Datum: 07.May 2012.
  Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa
  • Cena
   459 RSD
  • Promena
   0,22%
  NIS a.d. Novi Sad, obicne akcije sa pravom glasa
  • Cena
   640 RSD
  • Promena
   0,62%
 •  
 •  
 • Mail List 1272

  1272 email list that will make an order for the first sale of free shares

 •  
 •  
 • Additional Information

  Citizens can get information: by calling Info Center phone 0800 100 300 (free call), SMS with the text query ACTION space unique order number to the number 2377 the expense of the customer (price is 30 dinars plus taxes).

 •  
 •  
 • Check order status

 • Prodaja besplatnih akcija

  Prodaja besplatnih akcija je jednostavna, potpuno besplatna i obavlja se na šalterima pošta u Srbiji.

  Potrebna dokumentacija

  Dokument koji građanin treba da ima kod sebe je važeća lična karta.

  Ukoliko građanin prodaje akcije za nekog drugog, potrebno je da ponese: svoju važeću ličnu kartu i njenu fotokopiju, ličnu kartu osobe za koju obavlja prodaju i njenu fotokopiju, kao i dva primerka originalnog specijalnog punomoćja, isključivo za ovu namenu overena u sudu, od kojih jedan primerak sa fotokopijama ličnih karata, predaje na šalteru Pošte, a drugi primerak građanin zadržava za eventualno dalje davanje naloga.

  Ukoliko je građanin staratelj ili ima produženo roditeljsko pravo, potrebno je da ponese svoju važeću ličnu kartu na uvid, fotokopiju lične karte, dva primerka originalnog rešenja nadležnog organa (nadležnog suda ili centra za socijalni rad) overena u sudu i dva primerka originalnog uverenja o životu akcionara, ne starijeg od 30 dana, od kojih po jedan primerak predaje na šalteru Pošte, dok druge primerke građanin zadržava za dalje davanje naloga.

  Koraci

  1. Građanin odlazi u poštu sa potrebnom dokumentacijom.

  2. Službenik pošte, na osnovu priložene dokumentacije, proverava stanje akcija građanina i štampa Ugovor u dva primerka koje daje na potpis građaninu (jedan primerak zadržava službenik pošte, a drugi građanin).

  3. Za izdavanje Naloga za prodaju svojih akcija, građanin odgovara na tri pitanja:

  • Koliko akcija želi da proda?
  • Koja je minimalna cena ispod koje ne želi da njegove akcije budu prodate?
  • Da li mu je račun u banci na koji je uplaćena novčana naknada od besplatnih akcija i dalje aktivan? Ukoliko nije, građanin daje službeniku novu karticu svog važećeg tekućeg računa.

  Službenik štampa Nalog u dva primerka i daje građaninu na potpis (jedan primerak zadržava službenik pošte, a drugi građanin).

  Prilikom prvog izdavanja naloga, građanin potpisuje dva dokumenta: Ugovor i Nalog.

  Za izdavanje narednih naloga građanin potpisuje samo Nalog.

  Provera prodaje besplatnih akcija

  Da bi građanin znao da li su njegove akcije prodate minimalno po ceni koju je naveo u Nalogu, proveru može da izvrši na više načina:

  • Besplatnim pozivom - Info centar Pošte 0800 100 300.
  • SMS porukom – sa tekstom: AKCIJE<razmak>jedinstveni broj naloga na broj telefona 2377. Cena SMS poruke je 30 dinara + porezi.
  • Elektronski – unošenjem jedinstvenog broja Naloga i JMBG na sajtu Banke Poštanska štedionica (www.posted.co.rs ), Pošte (www.posta.rs) ili Agencije za privatizaciju (www.besplatneakcije.rs).
  • Ličnim odlaskom u poštu, u kojoj je i izdao Nalog za prodaju svojih besplatnih akcija.

  Provera da li je Nalog realizovan se vrši narednog radnog dana od dana izdavanja Naloga u Pošti, i to posle 16:30 časova; a novac će građanima, čiji su nalozi realizovani, biti uplaćen na račun najranije tri radna dana od obavljanja transakcije tj. prodaje akcija.

  Jedinstveni broj Naloga je broj sa Potvrde o prijemu Naloga za prvu prodaju besplatnih akcija.

  Podizanje novca

  Novac od prodatih besplatnih akcija uplaćuje se na tekući račun koji je građanin naveo prilikom izdavanja Naloga za prodaju svojih besplatnih akcija.

  Ukoliko su akcije prodate, a iz bilo kog razloga novac ne bude uplaćen na novčani račun koji je naveden u Nalogu za prodaju, građanin će novac od prodatih akcija moći da podigne u svim ekspoziturama Banke Poštanska štedionica (a ne i u pošti).

  Dodatne informacije

  U svakoj pošti koja prima naloge za prodaju besplatnih akcija, do 16 časova, biće istaknuta informacija o ostvarenoj ceni akcija na zatvaranju tog trgovačkog dana, što će pomoći građaninu prilikom izdavanja naloga i određivanja minimalne cene po kojoj želi da njegove akcije budu prodate. Objavljena cena akcija na zatvaranju tog trgovačkog dana predstavlja početnu cenu za naredni trgovački dan.

  Ova procedura biće ista za trgovinu svim besplatnim akcijama (NIS, Telekom Srbije, Aerodrom Nikola Tesla, Akcionarski fond i EPS)

  Na šalterima Pošte obavljaće se isključivo prodaja besplatnih akcija, dok se kupovina akcija može ostvariti samo posredstvom brokera.

 •