Питања и одговори

Како  могу да проверим да ли су ми пренете акције? Ову врсту информација грађани могу да добију код овлашћеног брокера, односно на шалтерима Банке Поштанска штедионица.  Како могу да продам акције на берзи? Грађани могу на шалтерима Поште да дају налог за продају ...

Уплата таксе за издавање копија потврда за бесплатне акције

Уплата таксе за издавање копије потврде о извршеном  упису у евиденцију носилаца права и у евиденцију запослених и бивших запослених Правилником о изменама и допунама Правилника о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију (“Службени ...

29. сеп. 2015.

Провера статуса носилаца права бесплатних акција

Грађани који желе да провере да ли су остварили право на бесплатне акције, у складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Сл. гласник РС", бр. 123/2007, 30/2010 и 115/2014) могу да се обрате Инфо центру Агенције за ...

Вести из бесплатних акција

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ