Уплата таксе за издавање копија потврда за бесплатне акције

29. сеп. 2015.

Уплата таксе за издавање копије потврде о извршеном  упису у евиденцију носилаца права и у евиденцију запослених и бивших запослених

Правилником о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде („Службени гласник РС“, број 20/16, између осталог, утврђена је и обавеза уплате таксе у износу од 500,00 РСД, за издавање копије потврде о извршеном  упису у евиденцију  носилаца права као  и о извршеном упису у евиденцију запослених и бивших запослених.

Правилником о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде утврђена је висина и врста трошкова приватизације које министарство надлежно за послове привреде наплаћује у висини стварних трошкова.

Чланом 2. тачка 11)  у поступку по захтевима за издавање копије потврде утврђена је обавеза уплате таксе у износу од 500,00 РСД и то:

(1)          о извршеном  упису у евиденцију  носилаца права, као и

(2)          о извршеном упису у евиденцију запослених и бивших запослених.

МОЛИМО подносиоце захтева за издавање копија потврда о упису у евиденцију носилаца права или евиденцију запослених и бивших запослених да, пре подношења захтева, изврше претходну проверу статуса по поднетој пријави) , односно да ли је лице уписано у евиденцију носилаца права или евиденцију запослених и бивших запослених, а како би избегли непотребне трошкове уплате наведене таксе, за случај да лице није уписано у наведене евиденције, а које води Министарство привреде.

 

Пример уплатнице
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива