•  
  • Списак пошта у којима се може дати налог за трговање акцијама

  •  
  •  
  • Vrednost akcija

   Datum: 07.мај 2012.
   Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa
   • Cena
    459 RSD
   • Promena
    0,22%
   NIS a.d. Novi Sad, obicne akcije sa pravom glasa
   • Cena
    640 RSD
   • Promena
    0,62%
  •  
  •  
  • Списак 1259 поште

   Списак 1259 поште које ће вршити пријем налога за прву продају бесплатних акција

  •  
  •  
  • Додатне информације

   Грађани могу да се информишу: позивањем < strong >Инфо центра Поште на број телефона 0800 100 300 (бесплатан позив), СМС упитом са текстом АКЦИЈЕ размак јединствени број налога на број 2377 о трошку корисника (цена је 30 динара плус порези).

  •  
  •  
  • Питања и одговори

  •  

   Ко има право добијања новчане накнаде и бесплатних акција? 

   Право на добијање бесплатних акција имају грађани који до сада нису остварили право на добијање бесплатних акција у складу са ранијим законима, и који су: 
   - имали пребивалиште на територији РС, односно статус расељеног лица са КиМ закључно са 30. јуном 2007.године, 
   - пунолетни на дан 31.12.2007. године, 
   - држављани Републике Србије на дан 3. јануар 2008. године 
   - уписани у бирачки списак. 

   Када ће грађани моћи да располажу својим акцијама? 
   Већ од 6. јануара 2010. године, грађанима који су остварили право, биће пренете бесплатне акције Нафтне индустрије Србије. Сваки грађанин добиће по пет акција НИС-а, укупне номиналне вредности 2.500 динара. 
   Такође, изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду, предвиђено је да грађани у 2010. години добију акције Телекома и Аеродрома «Никола Тесла», а у 2011. Електропривреде Србије. 

   Како ћу моћи да проверим да ли су ми пренете акције? 
   Преко вебсајта Агенције за приватизацију или на шалтерима Пошта, грађани ће моћи да изврше увид у власништво над акцијама НИС-а и да добију потврду Централног регистра о власништву над акцијама. 

   Када ћу моћи да тргујем акцијама на берзи? 
   Грађани ће моћи да тргују акцијама НИС-а оног момента када НИС постане отворено акционарско друштво и листира акције на Београдској берзи. Одлука о изласку НИС-а на берзу зависи искључиво од садашњег власника компаније. 

   Да ли могу да продам/купим акције НИС-а и пре него што буду биле на берзи? 
   Да. Акцијама НИС-а моћи ће да се тргује и ванберзански, и то закључивањем уговора о купопродаји који мора бити оверен у суду. Оверени уговор се преко ангажованог брокера или овлашћене банке доставља Централном регистру. 

   Да ли да продам акције НИС-а ван берзе или да чекам да буду листиране на берзи? 
   Одлука о тренутку продаје зависи искључиво од власника акција. Препорука је да се сачека са изласком НИС-а на берзу, на којој ће бити утврђена тржишна вредност акција, која ће вероватно бити већа од номиналне вредности. Најмања вредност акције (по којој је држава продала ово јавно предузеће руској компанији Гаспромњефт) иноси 4,8 евра и грађанима се саветује да испод ове цене не продају своје акције. 

   Како могу да продам акције на берзи? 
   Грађани ће моћи на шалтерима Поште да дају налог за продају акција на берзи, бесплатно или да о свом трошку ангажују овлашћеног брокера. 

   Колико акција ћу добити као запослени/бивши запослени Нафтне индустрије Србије? 
   Сваки од запослених/бивших запослених ће добити акције пропорционално годинама радног стажа остварених у НИС-у и његовим правним претходницима. 
   Према годинама радног стажа, процена је да ће запослени/бивши запослени добити: 
   - са 10 година стажа – акције номиналне вредности 73.000 динара (149 акција) 
   - са 20 година стажа – акције номиналне вредности од 146.500 динара (299 акција) 
   - са 30 година стажа – акицје номиналне вредности од 219.500 динара (448 акција).ж 

   Шта је новчана накнада и када ће ми бити уплаћена на рачун?Новчану накнаду чине средства остварена продајом акција и удела евидентираних у приватизационом регистру, којима ће грађани моћи да располажу од 6. јануара 2010. године. Сви грађани који су остварили право на новчану накнаду добиће по 1.700 динара. Овај износ биће уплаћен на рачун који је наведен или додељен у Пошти приликом пријављивања за бесплатне акције. 

   Да ли ће сви грађани остварити право на једнак износ новчане накнаде? 
   Да. 

   Ако је лице преминуло по подношењу пријаве за упис, да ли наследник/ци има/ју право на његове бесплатне акције? 
   Да, преминуло лице је уписом стекло право на бесплатне акције, и као такво може се наследити. 

   Да ли грађани добијају новац, акције или и једно и друго? 
   И једно и друго. 

   Да ли могу преко интернета да проверим да ли ми је признато право? 
   Сваки грађанин ће добити потврду на адресу из личне карте. Поред тога, грађани могу да се информишу о статусу своје пријаве и на интернет адреси Агенције за приватизацију. 

   Да ли су акције наследне од тренутка пријаве у пошти, тј. у Националној служби за запошљавање (НСЗ) ? 
   Ако је лице преминуло по подношењу пријаве за упис грађана његове су акције наследне. 

   Да ли избеглице губе нека права у земљи из које потичу, ако добију акције у Србији ? 
   То се уређује законима земље из које потичу, а не овим законом. 

   Приликом провере статуса пријаве за бесплатне акције на вашем вебсајту, добио сам одговор да не постоји пријава, што није тачно...
   Претпостављамо да сте погрешно унели податке у претраживач. Молимо Вас да обратите пажњу да претраживач разликује слова латинице, као и о тачним бројевима са пријаве или ЈМБГ-а (13 цифара). Обратите пажњу на ове детаље и покушајте поново. 

   Још увек нисам добио/ла потврду за бесплатне акције... 
   Агенција за приватизацију је примила преко 5 милиона пријава за бесплатне акције. Сходно процедурама, надлежни државни органи (Централни регистар хартија од вредности, МУП Србије, Општинске управе) су у обавези да провере податке из свих пријава, након чега достављају резултате провера Агенцији за приватизацију, која на основу истих обавештава све пријављене писаним путем о њиховом праву на бесплатне акције. 

    


  •