Провера статуса носилаца права бесплатних акција

Препоручује се свим носиоцима права да сачекају укључивање бесплатних акција у систем трговања на Београдској берзи, како би на транспарентан начин, у погодном тренутку, и по најповољнијим условима извршили продају акција.

Свако располагање бесплатним акцијама до момента отпочињања трговања на Београдској берзи је на сопствену одговорност и у том случају грађани сами сносе трошкове отуђења бесплатно стечених акција, док је прва трговина на берзи ослобођена плаћања пореза и осталих провизија.

Грађани који не буду хтели да продају бесплатне акције, могу удруживањем да остваре одређена управљачка права у складу са законом, односно да у случају профитабилног пословања компанија учествују у расподели добити.

Наведени подаци су извод из евиденције носилаца права коју води Агенција за приватизацију као јавну и електронску базу података у складу са чланом 5. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације (''Сл. гласник РС'', бр. 123/2007 и 30/2010 ).

 
0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду