Провера статуса носилаца права бесплатних акција

Грађани који желе да провере да ли су остварили право на бесплатне акције, у складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Сл. гласник РС", бр. 123/2007, 30/2010 и 115/2014) могу да се обрате Инфо центру Агенције за приватизацију, и то: путем е-маил адресе info@priv.rs или путем телефона, на број 011 30 20 800.

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа у активном стечајном поступку

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ