Провера статуса носилаца права бесплатних акција

Ову врсту информација грађани могу да добију код овлашћеног брокера, односно на шалтерима Банке Поштанска штедионица, као и у просторијама Министарства привреде, Теразије бр. 23, V спрат, Београд.

0

Матичних предузећа у приватизацији

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку контроле извршења уговорних обавеза

0

АФ Предузећа у портфолиу АФ