Провера статуса налога

Продаја бесплатних акција

Продаја бесплатних акција је једноставна, потпуно бесплатна и обавља се на шалтерима пошта у Србији.

Потребна документација

Документ који грађанин треба да има код себе је важећа лична карта.

Уколико грађанин продаје акције за неког другог, потребно је да понесе: своју важећу личну карту и њену фотокопију, личну карту особе за коју обавља продају и њену фотокопију, као и два примерка оригиналног специјалног пуномоћја, искључиво за ову намену оверена у суду, од којих један примерак са фотокопијама личних карата, предаје на шалтеру Поште, а други примерак грађанин задржава за евентуално даље давање налога.

Уколико је грађанин старатељ или има продужено родитељско право, потребно је да понесе своју важећу личну карту на увид, фотокопију личне карте, два примерка оригиналног решења надлежног органа (надлежног суда или центра за социјални рад) оверена у суду и два примерка оригиналног уверења о животу акционара, не старијег од 30 дана, од којих по један примерак предаје на шалтеру Поште, док друге примерке грађанин задржава за даље давање налога.

Кораци

1. Грађанин одлази у пошту са потребном документацијом.

2. Службеник поште, на основу приложене документације, проверава стање акција грађанина и штампа Уговор у два примерка које даје на потпис грађанину (један примерак задржава службеник поште, а други грађанин).

3. За издавање Налога за продају својих акција, грађанин одговара на три питања:

  • Колико акција жели да прода?
  • Која је минимална цена испод које не жели да његове акције буду продате?
  • Да ли му је рачун у банци на који је уплаћена новчана накнада од бесплатних акција и даље активан? Уколико није, грађанин даје службенику нову картицу свог важећег текућег рачуна.

Службеник штампа Налог у два примерка и даје грађанину на потпис (један примерак задржава службеник поште, а други грађанин).

Приликом првог издавања налога, грађанин потписује два документа:Уговор и Налог.

За издавање наредних налога грађанин потписује само Налог.

Провера продаје бесплатних акција

Да би грађанин знао да ли су његове акције продате минимално по цени коју је навео у Налогу, проверу може да изврши на више начина:

  • Бесплатним позивом - Инфо центар Поште 0800 100 300.
  • СМС поруком - са текстом: АКЦИЈЕ<размак>јединствени број налога на број телефона 2377. Цена СМС поруке је 30 динара + порези.
  • Електронски - уношењем јединственог броја Налога и ЈМБГ на сајту Банке Поштанска штедионица (www.постед.цо.рс ), Поште (www.поста.рс) или Агенције за приватизацију (www.бесплатнеакције.рс).
  • Личним одласком у пошту, у којој је и издао Налог за продају својих бесплатних акција.

Провера да ли је Налог реализован се врши наредног радног дана од дана издавања Налога у Пошти, и то после 16:30 часова; а новац ће грађанима, чији су налози реализовани, бити уплаћен на рачун најраније три радна дана од обављања трансакције тј. продаје акција.

Јединствени број Налога је број са Потврде о пријему Налога за прву продају бесплатних акција.

Подизање новца

Новац од продатих бесплатних акција уплаћује се на текући рачун који је грађанин навео приликом издавања Налога за продају својих бесплатних акција.

Уколико су акције продате, а из било ког разлога новац не буде уплаћен на новчани рачун који је наведен у Налогу за продају, грађанин ће новац од продатих акција моћи да подигне у свим експозитурама Банке Поштанска штедионица (а не и у пошти).

Додатне информације

У свакој пошти која прима налоге за продају бесплатних акција, до 16 часова, биће истакнута информација о оствареној цени акција на затварању тог трговачког дана, што ће помоћи грађанину приликом издавања налога и одређивања минималне цене по којој жели да његове акције буду продате. Објављена цена акција на затварању тог трговачког дана представља почетну цену за наредни трговачки дан.

Ова процедура биће иста за трговину свим бесплатним акцијама (НИС, Телеком Србије, Аеродром Никола Тесла, Акционарски фонд и ЕПС)

На шалтерима Поште обављаће се искључиво продаја бесплатних акција, док се куповина акција може остварити само посредством брокера.

0

Предузећа у приватизацији

0

Предузећа у стечају

0

Предузећа у контроли

0

Предузећа у фонду