Agencija za privatizaciju nije dala saglasnost za prodaju Karbamida 2

24. апр. 2012.

Agencija za privatizaciju i njeni zaposleni su u konkretnom slučaju privatizacije HIP Azotara Pančevo i kontrole izvršenja ugovornih obaveza postupali zakonito.

O svom poslovanju Agencija redovno obaveštava sve organe koji vrše kontrolu i nadzor nad zakonitošću rada Agencije, a to su ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, Vlada Republike Srbije i skupštinski Odbor za privatizaciju.

Prodaja pogona Karbamid 2 je izvršena bez saglasnosti Agencije za privatizaciju, a predstavljala je i osnov za kasniji raskid kupoprodajnog ugovora upravo od strane Agencije.

 
Hronologija prodaje Karbamida 2:
 
  • Kupac je 20.08.2007. uputio Agenciji zahtev za prethodno davanje saglasnosti za otuđenje Karbamida 2. AGENCIJA NIJE DALA SAGLASNOST!
  • Po prijemu navedenog zahteva Kupca, Agencija je odmah reagovala i od Kupca 24.08.2007.godine tražila celokupnu dokumentaciju radi utvrđivanja procentualnog učešća Karbamida 2, ekonomske opravdanosti i specifikacije namene trošenja sredstava dobijenih od prodaje.
  • Sindikat Azotare je dana 27.08.2007. godine, obavestio Agenciju da su izvršene pripreme radi demontaže opreme pogona Karbamid 2. Na sve dopise koji su Agenciji dostavljeni od strane sindikata Agencija je blagovremeno odgovorila i obavestila o svim činjenicama utvrđenim u postupku kontrole.
  • Kupac je Agenciji tek u decembru 2007.godine, kada je prodaja već sprovedena, dostavio Odluku Skupštine Azotare i Ugovor o prodaji Karbamida 2, koji nose datum 01.08.2007.godine
  •  
Vršenjem vanredne terenske kontrole ne bi se postigao drugačiji cilj od rezultata kontrole dokumentacije, s obzirom da oba načina vršenja kontrole u ovakvim situacijama imaju isti cilj – utvrđivanje činjeničnog stanja. Posebno napominjemo da Agencija za privatizaciju nema ovlašćenja i mehanizme, ni po ugovoru ni po zakonu, da u postupku kontrole na licu mesta u subjektu privatizacije spreči radnje Kupca i Subjekta privatizacije.
 
Izgradnja Karbamida 2 počela je 1984, a pogon nikada nije završen niti stavljen u funkciju, tako da ne stoje tvrdnje da je taj pogon predstavljao najvažniji deo Azotare. Naprotiv, delovi Karbamida su se više od 20 godina nalazili u magacinu i na gradilištu i nisu bili u proizvodnoj funkciji.
 
Knjigovodstvena vrednost Karbamida 2 je iznosila 18 miliona evra, što je u tom trenutku predstavljalo 10,88% knjigovodstvene vrednosti HIP Azotare. Imajući u vidu da je pogon, star više od 20 godina koji nikada nije ni stavljen u funkciju, prodat za gotovo dvostruko višu cenu od knjigovodstvene, a da su sredstva od prodaje uplaćena na račun preduzeća a ne na račun kupca, ne mogu se prihvatiti teze da je država oštećena tom prodajom. Naglašavamo da su sredstva od prodaje iskorišćena za namirenje obaveza prema zaposlenima i dobavljačima (Srbijagas, Elektrovojvodina, banke). Prodajna cena HIP Azotare je iznosila 13 miliona evra, ali su dugovi koje je kupac nasledio u trenutku privatizacije iznosili 108 miliona evra.
 
S obzirom na ugovornu odredbu kojom se zabranjuje raspolaganje imovinom u iznosu većem od 5% bez saglasnosti, Agencija nalaže kupcu da iz svojih dodatnih sredstava uplati na račun Azotare razliku prekoračenja u iznosu od 10.086.840,47 evra. Da je kupac ispunio ovaj zahtev Agencije, u praksi bi to značilo da bi HIP Azotara prodajom nikad upotrebljenog Karbamida 2 umesto knjigovodstvenih 18, dobila čak 42,5 miliona evra.
 
Po isteku naknadnog roka u kome Kupac nije postupio po nalogu Agencije, Agencija je donela odluku da se Ugovor raskine zbog raspolaganja imovinom suprotno Ugovoru i protiv Kupca je podneta tužba pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije radi naplate ugovorne kazne u iznosu od EUR 3.275.000.
 
Bez namere da prejudiciramo ishod istražnog postupka, iznenađeni smo činjenicom da se u istu ravan stavljaju lica koja su svojim postupcima u rukovođenju Azotarom doveli do nezakonitih radnji i službenici Agencije za privatizaciju, koja je sve aktivnosti preduzimala u interesu Azotare i države.
 
Kolegijum Agencije za privatizaciju tražio je hitan sastanak sa Premijerom Vlade Republike Srbije, Ministrom ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarkom pravde i skupštinskim Odborom za privatizaciju, kako bi se u najkraćem roku otklonile sumnje javnosti u zakonitost rada Agencije za privatizaciju i njenih zaposlenih u pogledu svih aktivnosti vezanih za privatizaciju HIP Azotare.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива