Saopštenje kolegijuma i zaposlenih Agencije za privatizaciju povodom hapšenja člana kolegijuma

23. апр. 2012.

Povodom hapšenja Julijane Vučković člana kolegijuma Agencije za privatizaciju u vezi sa privatizacijom preduzeća HIP «Azotara» Pančevo, kolegijum i zaposleni Agencije za privatizaciju saopštavaju sledeće:

Agencija za privatizaciju i njeni zaposleni su u konkretnom slučaju privatizacije HIP «Azotara» Pančevo i kontrole izvršenja ugovornih obaveza postupali zakonito.

O svom poslovanju Agencija redovno obaveštava sve organe koji vrše kontrolu i nadzor nad zakonitošću rada Agencije, a to su ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, Vlada Republike Srbije i skupštinski Odbor za privatizaciju. I pored toga, u vezi sa aktuelnim hapšenjem, zlonamerno se naglašava jedino odgovornost zaposlenih u Agenciji i to pre odluke nadležnih pravosudnih organa.

Ističemo da ovo nije prvi put da Agencija, odnosno njeni zaposleni iako politički neutralni, bivaju javno zloupotrebljeni i označeni kao deo korupcije i organizovanog kriminala u Srbiji. Nedopustivo je da su zaposleni u Agenciji permanentno izloženi zlonamernom javnom i neargumentovanom komentarisanju njihovog rada, te da se koriste kao medijski mamac u predizbornoj kampanji u cilju stvaranja negativne slike u javnosti o privatizacionom procesu.

Zahtevamo pravovremeno i jasno reagovanje svih učesnika nadležnih za poslove privatizacije u Srbiji u cilju objektivnog informisanja javnosti i obezbeđenja daljeg procesa rada na aktuelnim poslovima. Smatramo da bi svako odlaganje takve reakcije bilo potpuno neprihvatljivo sa profesionalnog i etičkog stanovišta.

Na kraju, podsećamo javnost da je Agencija za privatizaciju u svom dosadašnjem radu bila partner i MUP-u i drugim nadležnim organima i da je činila sve što je u njenoj moći kako bi pomogla u rasvetljavanju eventualnih krivičnih dela. To činimo i danas.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива