Obaveštenje za 62. javnu aukciju koja će se održati 24.04.2003. u Novom Sadu

22. апр. 2003.
U četvrtak, 24.04.2003. godine, u JP Sportsko poslovnom centru Vojvodina – SPENS, s početkom u 11,00 časova, održaće se 62. javna aukcijska prodaja 70% kapitala sledećih preduzeća:
 1. DP BAČKA BILjE, Bačka Palanka
 2. DP METALOGRADNjA, Vrbas
 3. DP DERBI, Senta
 4. DP MEHANIZACIJA, Senta
 5. DP HIDROGRADNjA, Sremska Mitrovica
 6. DP DEKO, Bačko Gradište
 7. AD OBNOVA, Ada
 8. DP TISA, Senta
 9. DP METAL, Kanjiža
 10. DP PETROVARADIN, Petrovaradin
 11. DP MLINOVI, Čurug
 12. DP BOR, Novi Sad
 13. DP KIKINDA, Kikinda
 14. DP GRANIČAR, Konak
 15. DP SOKOLAC, Novi Bečej
 16. DP LUKA LEGET, Sremska Mitrovica


Архива

Друштвено предузеће БАЧКА БИЉЕ прерада

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Производња зачина и других додатака храни

Стечај

Д.П. МЕТАЛОГРАДЊА за производњу пољопривредних машина и алата, металних, грађ. конструкција и опреме - у стечају

Локација:

Врбас

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Архива

Друштвено предузеће ДЕРБИ са п.о.

Локација:

Сента

Делатност:

Производња предмета од пластике за грађевинарство

Архива

Друштвено предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА

Локација:

Сента

Делатност:

Рушење објеката

Архива

Рударско геолошко грађевинско предузеће ХИДРОГРАДЊА

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ДЕЧИЈЕ И ОСТАЛЕ КОНФЕКЦИЈЕ ДЕКО БАЧКО ГРАДИШТЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачко Градиште

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

Архива

Акционарско друштво за грађевинарство ОБНОВА

Локација:

Ада

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу металне робе МЕТАЛ

Локација:

Кањижа

Делатност:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

Акционарски фонд

Д.П. ПЕТРОВАРАДИН за инжењеринг, организацију. посредовање, изградњу и опремање привредних и осталих објеката

Локација:

Петроварадин

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Архива

Предузеће за производњу млинских производа МЛИНОВИ акционарско друштво

Локација:

Чуруг

Делатност:

Производња млинских производа

Архива

Друштвено предузеће за извођење столарских радова БОР

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

Архива

Молерско-фарбарско друштвено предузећеКИКИНДА са п.о.

Локација:

Кикинда

Делатност:

Остали завршни радови

Архива

Друштвено пољопривредно прдузеће ГРАНИЧАР

Локација:

Конак

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива