GP ''RAD'' DP u stečaju oglašava prodaju prava na imovini metodom javnog nadmetanja

27. нов. 2010.

Na osnovu Rešenja Trgovinskog suda u Beogradu VI St. br. 212/96 od 13.03.2001. godine, Zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Beogradu VI St. br. 212/96 od 05.06.2007. godine, Rešenja stečajnog veća Trgovinskog suda u Beogradu VI St. br. 212/96 od 11.06.2007. godine, u skladu sa članovima 109, 110. i 111. Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS, br. 84/04) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik stečajnog dužnika:

 
 
GP ''RAD'' DP Beogradu stečaju
sa sedištem u Beogradu, ul. Kosovska br. 31
 
OGLAŠAVA
prodaju prava na imovini
metodom javnog nadmetanja
 
Predmet prodaje su sporna prava na (pokretnoj i nepokretnoj) imovini u okviru:
-           Kompleksa odmarališta hotelskog tipa - Plat kod Dubrovnika, Republika Hrvatska, ukupne površine 1.948 m2, na zemljištu ukupne površina 29.949 m2, koje je obuhvatalo kat. čest. 640 , 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 678, 679, 680 i 681 sve Pokovište, ranije upisane u posedovnom listu br. 213 KO Plat (odnosno zk.ul. -ovima br.: 131, 134, 66, 49 18 sve KO Plat),a kojima, u delu, odgovaraju sada izvršeni upisi u posedovnom listu br. 123 KO Plat, odnosno zk.ul. br. 131 KO Plat, sa pripadajućim objektima infrastrukture i niskogradnje za potrebe kompleksa uključujući i sistem za prečišćavanje otpadnih voda biodisk TIP «200ES» (koji je predmet prodaje bliže opisan u prodajnog dokumentaciji).
 
Početna cena (50% od procenjene vrednosti) je 129.264.463,70 dinara.
Depozit (20% od procenjene vrednosti) je 51.705.785,91 dinara.
Преузмите
Стечај

Грађевинско предузеће РАД друштвено предузеће Београд - у стечају

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива