Ispravka oglasa za prvu prodaju stečajnog dužnika ''NAPREDAK''

Ispravka oglasa za prvu prodaju stečajnog dužnika Društveno preduzeće za proizvodnju, promet, otkup i usluge „NAPREDAK" sa p.o. u stečaju iz Bosilegrada
kao pravnog lica javnim prikupljanjem pismenih ponuda

Dana 18.11.2010. godine objavljen je oglas za prvu prodaju stečajnog dužnika Društveno preduzeće za proizvodnju, promet, otkup i usluge „NAPREDAK“ sa p.o. u stečaju iz Bosilegrada kao pravnog lica javnim prikupljanjem pismenih ponuda, broj predmeta St. br. 681/2010.

 
Stečajni upravnik stečajnog dužnika Društveno preduzeće za proizvodnju, promet, otkup i usluge „NAPREDAK“ sa p.o. u stečaju iz Bosilegrada, ovim oglasom vrši
 
 
I S P R A V K U
 
 
Oglasa u stavu 8, tako da umesto „Početna cena pravnog lica iznosi 73.383.362,00 dinara“ stoji „Procenjena vrednost pravnog lica iznosi 73.383.362,00 dinara“.
 
U ostalom delu oglas ostaje nepromenjen.
Стечај

Друштвено предузеће за производњу, откуп, промет и услуге НАПРЕДАК са п.о., Босолеград - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Босилеград

Делатност:

Узгој коња и других копитара

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива