Prodaja akcija 5 preduzeća iz portfelja Akcionarskog fonda

18. нов. 2010.

Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da će se uključiti u trgovanje akcijama i otpočeti sa prodajom akcija Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi, po metodu preovlađujuće cene, sledećih emitenata:

 1. Vez i rublje a.d. Novi Sad                   
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 113 
 2. Titel brand a.d. Titel                             
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 3.885
 3. Mlekara a.d. Loznica                           
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 24
 4. Obezbeđenje Comerc a.d. Beograd 
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 100
 5.  Vatrosprem a.d. Beograd                   
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 575
 
Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива