Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje imovine AD BRATSTVO Subotica – u restrukturiranju u viđenom stanju

01. јун. 2010.
Na osnovu Programa restrukturiranja donetog dana 29.03.2010. godine od strane AD za projektovanje, proizvodnju i opravku šinskih vozila, procesne i transportne opreme i čeličnih konstrukcija BRATSTVO Subotica, Bikovački put 2 – u restrukturiranju (u daljem tekstu: "Preduzeće"), Izmena i dopuna br.1 Programa restrukturiranja od 25.05.2010. godine, Odluke Skupštine Preduzeća br. 10-SA/100 od 29.03.2010.godine, Odluke Skupštine preduzeća br. 16-SA/100 od 25.05.2010. godine, Rešenja Agencije za privatizaciju o prihvatanju Programa restrukturiranja subjekta privatizacije od 30.03.2010. godine (zavedeno pod brojem 10-1451/10-2239/02 od 01.04.2010. god.), Rešenja Agencije za privatizaciju o prihvatanju izmena i dopuna br.1 Programa restrukturiranja subjekta privatizacije od 25.05.2010. godine (zavedeno pod brojem 10-2076/10-2239/02 od 25.05.2010. godine), Ugovora o punomoćju overenog kod Prvog osnovnog suda u Beogradu II Ov. broj 2372/2010 od 12.04.2010. godine i Aneks-a br. 1 Ugovora o punomoćju overenog kod Prvog osnovnog suda u Beogradu II Ov. Broj 3730/2010 od 27.05.2010. godine, a u skladu sa članom 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003, 45/2005 , 123/2007 i 30/2010) i članom 9. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" br. 38/200, 135/2004 i 30/2010), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija"), zajedno sa Preduzećem objavljuje:


JAVNI POZIV

za učešće na javnom tenderu radi prodaje imovine
AD BRATSTVO Subotica – u restrukturiranju
u viđenom stanju


Šifra tendera BRS 06/10
Преузмите
Стечај

А.Д. за пројект. произ. и оправку шин. возила процесне и трансп. опреме и чел. конструкција БРАТСТВО

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња локомотива и шинских возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива