Agencija za privatizaciju obaveštava poverioce subjekta privatizacije PD"Inos sirovina", Lazarevac o ustupanju duga

04. мај. 2010.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-412/10-197/04 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 29. aprila 2010. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije PD"Inos sirovina", Lazarevac
o ustupanju duga


  1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije PD "INOS SIROVINA" Lazarevac (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
  2. Poverioci subjekta privatizacije su:

    - Poreska uprava i
    - PD Rudarski basen Kolubara d.o.o.
  3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
  4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.

Друштвено предузеће за сакупљање и примарну прераду индустријских отпадака ИНОС СИРОВИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Локација:

Лазаревац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива