Odluka o restrukturiranju

24. апр. 2010.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 6., 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 135/04) i člana 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05, 96/08 i 98/09), Agencija za privatizaciju dana 22.04.2010. godine donosi

O D L U K U
o restrukturiranju


1 POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije, Hemijska Industrija "Župa" a.d., Kruševac, Šandora Petefija bb, matični broj: 07194480.
2 POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE zavisnog društva subjekta privatizacije "Župa-Komerc 2006" d.o.o., Šandora Petefija bb, Kruševac, matični broj: 20119578.
Преузмите
HI ŽUPA AD
Стечај

Hemijska Industrija ŽUPA a.d. Kruševac

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња осталих основних неорганских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива