Odluka o restrukturiranju subjekta privatizacije AD ZA PROJEKTOVANjE, PROIZVODNjU I OPRAVKU ŠINSKIH VOZILA, PROCESNE I TRANSPORTNE OPREME I ČELIČNIH KONSTRUKCIJA BRATSTVO, Subotica

11. мар. 2010.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 i 135/04) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-1232/2010-001 od 25.02.2010. godine, Agencija za privatizaciju dana 01.03.2010. godine donosi

O D L U K U
o restrukturiranju


1 POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije AD ZA PROJEKTOVANjE, PROIZVODNjU I OPRAVKU ŠINSKIH VOZILA, PROCESNE I TRANSPORTNE OPREME I ČELIČNIH KONSTRUKCIJA BRATSTVO, Subotica, Bikovački put 2, matični broj 08008574.
Преузмите
Стечај

А.Д. за пројект. произ. и оправку шин. возила процесне и трансп. опреме и чел. конструкција БРАТСТВО

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња локомотива и шинских возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива