Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "Savremena konfekcija Raška", Novi Pazar o ustupanju duga

09. нов. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-2658/09 – 119/03 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 4. novembra 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Savremena konfekcija Raška", Novi Pazar

o ustupanju duga

 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "SAVREMENA KONFEKCIJA RAŠKA" AD Novi Pazar (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije su:
  • Poreska uprava;
  • PD Elektrosrbija Kraljevo, ED Elektroras Novi Pazar;
  • PD Centar Kragujevac, ED Elektrošumadija Kragujevac;
  • JKP Beogradske elektrane, Beograd;
  • JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd;
  • JKP Vodovod i kanalizacija Novi Pazar;
  • JKP Čistoća Novi Pazar;
  • Grad Kragujevac - Uprava za finansije, Poresko odeljenje Kragujevac;
  • JP Zavod za urbanizam, izgradnju i uređenje opštine Novi Pazar;
  • Opštinska uprava Lapovo;
  • Zastava promet - Arena motors AD, Kragujevac;
  • NIS AD Novi Sad, PO Ibar Kraljevo;
  • JKP Toplana Valjevo;
  • JP za izgradnju Opštine Gornji Milanovac;
  • JKSP Morava Lapovo;
  • JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Opštine Raška i
  • JKP Raška.

 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima.
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.
Акционарски фонд

Друштвено предузеће савремена конфекција РАШКА Нови Пазар

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива