Izmena br. 3 Javnog poziva objavljenog u dnevnom listu "Politika", dana 23.02.2009. godine

18. јун. 2009.
Na osnovu članova 28, 69 stav 3 i 72 Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003, 45/2005 i 123/2007), člana 9 Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001 i 135/2004) i članova 9 i 10 Zakona o Akcijskom fondu ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001 i 45/2005), kao i na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 23.02.2009. godine (u daljem tekstu "Javni poziv"),

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
(u daljem tekstu "Agencija")
objavljuje:

IZMENE br. 3 JAVNOG POZIVA

objavljenog u dnevnom listu "Politika", dana 23.02.2009. godine


za učešće na javnom tenderu
radi prodaje 446.188 akcije oznake CFI kod: ESVUFR; ISN broj: RSZUPAE75121 nominalne vrednosti 1.000,00 dinara,
što predstavlja 70,33993% ukupno registrovanog kapitala privrednog društva
(u daljem tekstu: "Paket akcija")
Hemijska industrija "ŽUPA" AD Kruševac, Šandora Petefija bb
(u daljem tekstu: "Društvo")

Šifra tendera: ŽUP 02/09
(u daljem tekstu: Javni poziv)


Agencija obaveštava sve zainteresovane o Izmenama br.3 Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 446.188 akcije oznake CFI kod: ESVUFR; ISN broj: RSZUPAE75121 nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, što predstavlja 70,33993% ukupno registrovanog kapitala privrednog društva (u daljem tekstu: "Paket akcija"), na način kako sledi:

 1. Menja se stav 1 tačke 5 Javnog poziva tako da glasi:
  " Agencija ovim putem poziva sve zainteresovane za učešće na tenderu da podnesu pisani zahtev za kupovinu Tenderske dokumentacije Društva zaključno sa 31.07.2009. godine".

 2. Menja se stav 1 tačke 6 Javnog poziva tako da glasi:
  "Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu akcija Društva je 21. avgust 2009. godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu."

 3. Svi ostali podaci iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na internet adresi:

  http://www.priv.rs/pregled_preduzeca/pdf/teaser_414.pdf

 4. Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom i njegovim izmenama, zainteresovana lica mogu kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku:

  Agencija za privatizaciju
  Republika Srbija
  Olivera Aranđelović,
  rukovodilac projekta
  Terazije 23, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 30 20 897
  Faks: +381 11 30 20 816
  oarandjelovic@priv.rs

  "EUCONS GROUP" d.o.o. Beograd,
  Zoran Anđelković, direktor
  Kralja Milana 7/5, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 324 68 23
  +381 11 324 68 42
  Faks: +381 11 324 68 41
  E-mail:office@eucons.co.yu
  azoran@eucons.co.yu

HI ŽUPA AD
Стечај

Hemijska Industrija ŽUPA a.d. Kruševac

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња осталих основних неорганских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива