Izmene br. 2 javnog poziva objavljenog u dnevnom listu "Politika" dana 10.04.2009. godine

16. јун. 2009.
Na osnovu Programa restrukturiranja Akcionarskog društva Holding Industrija kablova Jagodina - u restrukturiranju i DOO za proizodnju i distribuciju toplotne energije "Toplana FKS" - u restrukturiranju, usvojenog dana 22.12.2008. godine, Odlukom Skupštine AD Holding Industrija kablova Jagodina - u restrukturiranju i Odlukom Upravnog odbora DOO "Toplana FKS" - u restrukturiranju, prihvaćenog Rešenjem Agencije za privatizaciju Republike Srbije broj 10-4421/08-140/02 od 26.12.2008. godine, kao i Izmena i dopuna programa restrukturiranja br. 1. od dana 26.03.2009. godine, usvojenih Odlukom Skupštine AD Holding Industrija kablova Jagodina - u restrukturiranju i Odlukom Upravnog odbora DOO "Toplana FKS" - u restrukturiranju, prihvaćenog Rešenjem Agencije za privatizaciju Republike Srbije broj 10-1120/09-140/02 od 03.04.2009. godine, i Ugovora o punomoćju broj 1-2404/08-140/02 od 26.12.2008. godine, zaključenog između Akcionarskog društva Holding Industrija kablova Jagodina - u restrukturiranju, kao Nalogodavaca, i Agencije za privatizaciju, kao Punomoćnika, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija") objavljujeNa osnovu Programa restrukturiranja Akcionarskog društva Holding Industrija kablova Jagodina - u restrukturiranju i DOO za proizodnju i distribuciju toplotne energije "Toplana FKS" - u restrukturiranju, usvojenog dana 22.12.2008. godine, Odlukom Skupštine AD Holding Industrija kablova Jagodina - u restrukturiranju i Odlukom Upravnog odbora DOO "Toplana FKS" - u restrukturiranju, prihvaćenog Rešenjem Agencije za privatizaciju Republike Srbije broj 10-4421/08-140/02 od 26.12.2008. godine, kao i Izmena i dopuna programa restrukturiranja br. 1. od dana 26.03.2009. godine, usvojenih Odlukom Skupštine AD Holding Industrija kablova Jagodina - u restrukturiranju i Odlukom Upravnog odbora DOO "Toplana FKS" - u restrukturiranju, prihvaćenog Rešenjem Agencije za privatizaciju Republike Srbije broj 10-1120/09-140/02 od 03.04.2009. godine, i Ugovora o punomoćju broj 1-2404/08-140/02 od 26.12.2008. godine, zaključenog između Akcionarskog društva Holding Industrija kablova Jagodina - u restrukturiranju, kao Nalogodavaca, i Agencije za privatizaciju, kao Punomoćnika, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija") objavljuje

IZMENE br. 2 JAVNOG POZIVA

objavljenog u dnevnom listu "Politika" dana 10.04.2009. godine


ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU
NEPOKRETNOSTI I OPREME AKCIONARSKOG DRUŠTVA HODLING INDUSTRIJA KABLOVA JAGODINA – U RESTRUKTURIRANjU
KOJU ČINI
FABRIKA "FKS PROVODNICI REKOVAC"

Šifra prodaje: R-290509-3289P


 1. Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za imovinsku celinu "Rekovac", koju čini nepokretna imovina sa pripadajućom opremom Akcionarskog društva Holding Industrija kablova Jagodina - u restrukturiranju ("Predmet prodaje"), objavljen dana 10.04.2009. godine, u dnevnom listu "Politika" ("Javni poziv"), menja se u delu koji se odnosi na šifru prodaje, rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Prodajne dokumentacije, rok za otkup Prodajne dokumentacije, rok za posetu Preduzeću i razgledanje imovine, rok za uplatu Depozita ili dostavljanje Garancije za učešće na javnom nadmetanju, rok za podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datum održavanja javnog nadmetanja.
 2. Menja se šifra prodaje, tako da glasi: R-170709-3289P.
 3. U tački 3. Javnog poziva menja se treći stav, tako da glasi:
  "Agencija ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije koja se odnosi na Predmet prodaje najkasnije do 07.07.2009. godine."
 4. U tački 3. Javnog poziva menja se pretposlednji stav, tako da glasi:
  "Nakon podnošenja dokaza o izvršenoj uplati naknade, Učesnik u postupku ili njegov ovlašćeni predstavnik može preuzeti Prodajnu dokumentaciju na adresi: Agencija za privatizaciju, Centar za aukcije i prinudnu likvidaciju, Terazije 23 (5. sprat), 11000 Beograd od 09:00 do 16:30 časova, najkasnije do 08.07.2009. godine."
 5. Menja se tačka 4. Javnog poziva tako da glasi:
  "Posle potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i otkupa prodajne dokumentacije, odnosno u periodu od 27.04.2009. godine do 08.07.2009. godine, Učesnici će moći da pregledaju imovinu koja predstavlja predmet prodaje."
 6. Tačka 5. Javnog poziva menja se tako da glasi:
  "Učesnik u postupku je dužan da uplati depozit u iznosu koji je naveden u tački 2, ili dostavi Garanciju za učešće na javnom nadmetanju na isti iznos, najkasnije do 08.07.2009. godine."
 7. U tački 7. Javnog poziva menja se prvi stav, tako da glasi:
  "Rok za podnošenje prijave za učešće na javnom nadmetanju ističe 09.07.2009. godine u 16:30 časova. Prijave se podnose Agenciji za privatizaciju u zatvorenoj koverti sa natpisom:

  PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU – ŠIFRA PRODAJE R-170709
  AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
  CENTAR ZA AUKCIJE I PRINUDNU LIKVIDACIJU
  TERAZIJE 23, V SPRAT, 11000 BEOGRAD"
 8. U tački 8. Javnog poziva menja se prvi stav, tako da glasi:
  "Javno nadmetanje će se održati dana 17.07.2009. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, u Velikoj sali na drugom spratu, sa početkom u 11:00 časova. Registracija učesnika na javnom nadmetanju održaće se na istoj adresi u Maloj sali dana 17.07.2009. godine od 09:00 do 10:50 časova."
 9. Agencija zadržava pravo da izmeni datume, rokove i/ili uslove iz Javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale Učesnicima.
  Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
 10. Za sva pitanja u vezi sa ovim Izmenama broj 2 javnog poziva, kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku.


  Agencija za privatizaciju Republike
  Srbije
  Terazije 23
  11000 Beograd
  Republika Srbija
  Milica Petrović, rukovodilac projekta
  Centar za tendere
  tel: +381 11 30 20 855
  faks: +381 11 30 20 816
  E-mail: petrovicm@priv.rs

  Agencija za privatizaciju Republike
  Srbije
  Terazije 23
  11000 Beograd
  Republika Srbija
  Nebojša Milosavljević, saradnik
  (otkup dokumentacije)
  Centar za aukcije i prinudnu
  likvidaciju
  Sektor za aukcije
  tel: +381 11 30 20 867
  faks: +381 11 30 29 985
  E-mail: nmilos@priv.rs

  Institut ekonomskih nauka
  Zmaj Jovina 12
  11000 Beograd, Republika Srbija
  Dr Ivan Stošić
  E-mail: ivan.stosic@ien.bg.ac.rs
  Tel: +381 11 11 2623 055
  Faks:+381 11 2 181 471

  CONZIT d.o.o. Beograd
  Kralja Milana 10
  11000 Beograd, Republika Srbija
  Tomislav Milovanović
  E-mail: office@conzit.co.yu
  Tel: +381 11 361 51 13
  Faks:+381 11 268 63 93
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ОЛГА МИЛОШЕВИЋ АД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедеревска Паланка

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Акционарски фонд

Акционарско друштво ЖИТОПРОМЕТ/ ЕКОКОМ

Локација:

Драгиње

Делатност:

Производња млинских производа

Друштвено предузеће за угоститељство, производњу, туризам и трговину ПУТНИК

Локација:

Мали Зворник

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Друштвено предузеће за пројектовање ПРЕДНАПРЕГНУТИ БЕТОН

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Архива

Друштвено предузеће кланица 8. ОКТОБАР

Локација:

Петровац

Делатност:

Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом

Акционарски фонд

Дружтвено предузеће за хемијске производе КОФЕНИКС-ХЕМИЈА

Локација:

Косјерић

Делатност:

Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за грађевинско занатске радове БРЂАНИ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Акционарски фонд

Трговинско предузеће 7. ЈУЛИ друштвено предузеће

Локација:

Чачак

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Друштвено предузеће за производњу шмиргле, обраду и прераду равног стакла и огледала ХЕМОС

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Производња брусних производа

ВРШАЧКА ПИВАРА АДА ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА ПИВА И СОКОВА ВРШАЧКА ПИВАРА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршац

Делатност:

Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

Архива

Друштвено предузеће за путнички саобраћај ПОЛИМЉЕТРАНС

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Архива

Друштвено предузеће за фризерске услуге ФРИЗЕР

Локација:

Ужице

Делатност:

Делатност фризерских и козметичких салона

Акционарски фонд

Друштвено трговинско предузеће АГРОСТРОЈ

Локација:

Чачак

Делатност:

Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

Архива

Друштвено преузеће за пружање транспортних услуга у превозу и претовару робе и терета ТРАНСПОРТ-АУТОСАОБРАЋАЈ са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива