Agencija za privatizaciju Obaveštava zainteresovana fizička i pravna lica o otkazivanju Javne aukcije

20. мар. 2009.

pod šifrom 270309-3308

Agencija za privatizaciju

Obaveštava zainteresovana fizička i pravna lica
o otkazivanju Javne aukcije
pod šifrom 270309-3308
organizovane radi prodaje kapitala
subjekta privatizacije LUKA NOVI SAD A.D. za pretovar i skladištenje, Novi Sad


Polazeći od ovlašćenja iz člana 23. stav 4. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS", br. 52/05, 91/07 i 96/08) Javna aukcija pod šifrom 270309-3308, organizovana radi prodaje kapitala subjekta privatizacije LUKA NOVI SAD A.D. za pretovar i skladištenje, Novi Sad, otkazuje se.

ЛУКА НОВИ САД АД
Приватизација

ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Манипулација теретом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива